top of page
IMG_3325_edited.png

FEM
 

Feminine Embodiment Mysteryschool
 

Het vrouwelijke pad

Mystery Teachings voor vrouwen om hun vrouwelijke Wijsheid te her-Inneren

en een leven te manifesteren dat resoneert met de roep van hun Ziel.

 

Het is een reis van het Hoofd naar de Womb waarbij je de vrouwelijke duisternis in gaat

en opnieuw geboren wordt als vrouw die haar diepste waarheid belichaamt en

haar medicijn komt delen met de wereld.

3_edited_edited_edited.png
IMG_3620_edited.jpg

Kom binnen in de Heilige Tempel

Deze mystery teachings zijn een her-innering aan oude wijsheden waarbij ons vrouwelijk lichaam het meest belangrijke portaal is. Via embodiment practices en energetisch werk word je begeleid naar jouw meest zuivere en authentieke kern als vrouw. Dit is de plek waar je in contact komt met jouw Heilige Graal en de plek van waaruit pure levensenergie en liefde stroomt. 

De Spirals zijn een initiatie voor vrouwen die klaar zijn om hun Priesteressenschap (opnieuw) op te nemen en de toegangspoorten tot de Ancient Mysteries binnen te stappen. De manier waarop dit gebeurt bij FEM is via de drie centra van vrouwelijke kracht: het Hoofd, het Hart en de Womb. Door deze krachtige centra met elkaar te verbinden, wordt jouw vrouwelijke essentie een gids doorheen jouw leven en leer je om vanuit jouw Heilige Graal het leven te manifesteren dat voor jou klaarligt.

FEM is voor jou als...

 • je reeds een spiritueel pad bewandelt en klaar bent om een stap dieper af te zakken naar The Deep Feminine én je Wombspace 

 • je jezelf en je lichaam wil openen om de Shakti of levensenergie vrij door jou heen te laten stromen

 • je een groot verlangen voelt om steeds meer vanuit jouw vrouwelijke essentie en jouw zielsbestemming te leven

 • je de roep voelt om jouw Priesteressenschap dieper te belichamen en bereid bent om de nodige schaduwkanten aan te kijken die zullen opkomen

 • je reeds spiritueel, therapeutisch of coachend werk doet en je wil jouw vrouwelijke essentie hier meer in integreren of tot expressie brengen 

 • je zelf aan de slag wil gaan om vrouwen te faciliteren naar hun innerlijke Heilige Graal

Creating a safe space for women to heal their relationship with their femininity so they can return home to the Wisdom of their body and the Truth of who they are.
- ​Feminine Embodiment Mysteryschool -

IMG_3255_edited_edited.png

De poorten tot de Ancient Mysteries

Diep vanbinnen in jouw vrouwelijke kern ligt jouw Heilige Graal.

Een plaats waar het samenspel van donker en licht

de schoonheid van creatie onthult.

Een plek waar eeuwenoude vrouwelijke wijsheid zich wil laten voelen.

In deze Leegte, deze Void, krijg je de mogelijkheid om herboren te worden. 

Wanneer deze innerlijke "leegte" een "ruimte" wordt, ontdek je een veilige bedding binnenin jezelf. Een persoonlijke tempel waar elke emotie, elk gevoel en elke gedachte welkom is en er mag zijn. Dit is de plek waar onze pure vrouwelijke essentie, de Shakti energie, stroomt en haar medicijn van Liefde met ons deelt.

Deze innerlijke Tempel is ook een bron van oude wijsheden en een toegangspoort tot de vrouwelijke mysteriën. Hiermee opnieuw verbinden betekent een her-inneren van onze lineage, onze afstamming van priesteressen, onze connectie met alle wijze moeders, onze verbindingen met Maria Magdalena en de Mysteryschool van Isis en Hathor.

FEM nodigt jou uit om deze Heilige plek in jezelf opnieuw te betreden en te belichamen, om de bedding in jezelf te voelen en de wijsheden te her-inneren die hier voor jou klaarliggen.

Holy Grail Trinity

Holy Grail Trinty staat voor de vrouwelijke drie-eenheid van Hoofd, Hart en Womb. Wanneer je als vrouw deze drie krachtcentra bewust met elkaar verbindt, ontstaat er een magisch samenspel tussen intuïtie, compassie en creatie van waaruit jij als Godin jouw eigen realiteit kan manifesteren.

Tijdens de Spirals van FEM leer je alles over hoe je met deze krachtcentra werkt, hoe je ze met elkaar in verbinding kan brengen en hoe je andere vrouwen kan begeleiden naar hun Holy Grail.

Feminine Embodiment Mysteryschool

Hoofd
I am wise, intuitive and connected to my inner guidance.

Feminine Embodiment Mysteryschool

Hart
I vibrate loving energy within and whitout.

Feminine Embodiment Mysteryschool

Womb
I am my own Creatrix.

Wat brengt FEM jou?

 • Je leert werken met de drie centra van vrouwelijke kracht om ze te helen en verbinden met elkaar om zo jouw Holy Grail Trinity te ervaren.

 • Je leert je eigen Heilige Graal ontdekken door (dieper) te wortelen in je bekken en compassie te cultiveren in je Hart.

 • Je wordt ingewijd en opgeleid in de Temple Arts en leert vanuit een veilige ruimte deze heilige practices te faciliteren. O.a. Sacred Body Awakening, Sacred Womb Awakening, Sacred Yoni Awakening, Sacred Union, Rituals en Ceremonieel werk.

 • Je leert werken met de verschillende lagen van je wezen, fysiekemotioneel, mentaal, energetisch én spiritueel en deze te integreren. 

 • Je leert (beter) luisteren naar jouw Womb en krijgt technieken om deze te helen en te zuiveren.

 • Je leert ruimte creëren voor je donkere stukken en voor de trauma’s uit dit leven, parallelle levens, voorouderlijk (moeder- en vaderlijn) of collectief (sisterwound).

 • Je krijgt inzicht in de connectie tussen jouw Yoni en jouw stem en leert je stem gebruiken om je vrouwelijke essentie uit te drukken met een heilzaam en helend effect voor je Yoni.

 • Je leert via lichaamswerk en oefeningen je seksuele energie terug te laten stromen.

 • Je krijgt inzicht in je trauma respons en leert op een compassievolle manier jezelf terug te verankeren in veiligheid en gedragenheid.

De Spirals worden los aangeboden waarin je zelf kan invoelen of je wil doorstromen naar de volgende Spiral. Na het doorlopen van één of meerdere Spirals heeft iedere vrouw een stevige bedding om bij haar eigen Heilige Graal te komen en vanuit deze zielskern een leven te creëren dat vervulling en voldoening geeft. Ook kun je nadien zelf aan de slag om andere sisters hierin te faciliteren en te begeleiden naar hun eigen diepe kern.

    Sisterhood

Gedurende elke Spiral vormen we een cirkel van sisters waarin we Space holden voor elkaar, elkaar een veilige bedding bieden en elkaar spiegelen in individuele en collectieve stukken. Het is in de verbinding van de cirkel dat we gedragenheid en gelijkheid kunnen ervaren en onze processen met elkaar kunnen delen om samen te helen. Duizenden jaren hebben vrouwen het Vrouwelijke Pad samen in zusterschap gelopen. Het is een pad vol toewijding, kracht, kwetsbaarheid, heling, rauwheid, authenticiteit en groei. Door het donker heen naar het licht. Gedurende de training zal  je dan ook zowel ondersteund worden door (h)echt zusterschap als door professionele begeleiding van An.

Praktisch

Spiral I 'Into The Womb' start in het najaar.

Het is een combinatie van online live zoomcalls, een online syllabus en momenten van fysiek samenkomen in de Tempel. Je ontvangt live training van An onder de vorm van embodiment practices, (energetisch) lichaamswerk, meditaties/activaties, initiaties en andere.

 

Online syllabus

Via een online leerplatform krijg je toegang tot de meditaties/activaties en een e-boek vol ancient teachings.

Online live calls

 • Openingsceremonie via Zoom 21/09

 • 6 x Live Zoom calls van 2,5u

Live dagen

 • 2 Live Tempeldagen (vrijdag-zaterdag)

Over An Gooris

 • Facebook
 • Instagram

An beschrijft haar pad van vrouwelijk ontwaken als de weg van de drievoudige Heilige Graal - een pad van hoofd, naar Hart, naar Womb. Haar expertise ligt in de Ancient Teachings van de tempelpriesteressen en in het begeleiden van vrouwen op het pad van The Deep Feminine. Dankzij haar Sacred Womb Awakenings en haar opleidingen in tantrisch lichaamswerk brengt An in al haar workshops en trajecten een diepe vorm van belichaming. Zo begeleidt ze anderen om steeds meer thuis te komen in hun lichaam en de wijsheid te openen die hier verborgen ligt. 

Respect your path and your spirit, and honor the wisdom

that lives inside of you.

Feminine Embodiment Mysteryschool
bottom of page