top of page

Privacybeleid

Inhoudsopgave
1. Welke gegevens we over u verwerken.
2. Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?
3. Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?
4. Met wie deel ik uw persoonsgegevens?
5. Beveiliging persoonsgegevens.
6. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
7. Rechten
8. Cookies
Cookielijst
Strikt noodzakelijke cookies
Prestatiecookies
Functionele cookies
Marketingcookies
Links
9. Wijzigingen


Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Dit Privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Be Inspired bvba, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Diestseweg 176 en met ondernemingsnummer BE0828.012.388. De zaakvoerder/vertegenwoordiger van Be Inspired bvba is An Gooris.


Lees dit privacybeleid aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze website www.angooris.com, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud. U aanvaardt bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacybeleid omschrijft de werking van diensten geleverd door Be Inspired bvba, meer bepaald hoe Be Inspired bvba gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.


De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen enkel gebruikt worden voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. Be Inspired bvba leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. Voor de uitvoering van de diensten is Be Inspired bvba de verwerkingsverantwoordelijke, in uitzonderlijke gevallen de verwerker.


1. Welke gegevens we over u verwerken
Be Inspired bvba verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:
Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze website;

Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze website:
o naam en voornaam,
o eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer,
o adres gegevens,
o e-mail,
o eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld;
Categorie 3, als u ons belt of mailt:
o e-mailadres,
o telefoonnummer,
o evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;
Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief:
o e-mailadres;
Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling:
o naam en voornaam,
o eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer,
o adres gegevens,
o e-mail.
Be inspired bvba kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:
o door uw registratie en gebruik van de website;
o onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.


2. Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?
Algemene doeleinden:
Be Inspired bvba zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:
Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of
bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande
toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website;
Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als
rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang
bij telefonisch contact;
Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Be Inspired bvba zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Be Inspired bvba. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht heeft en waarvoor de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Be Inspired bvba daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.
Direct marketing:
We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent.
U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven. Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een uitschrijflink onderaan in deze mail.


3. Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?
Wanneer u het contact- of boekingsformulier invult voor een cursus, sessie of vraag worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de backoffice van Wix. Deze gegevens kunnen tevens overgenomen worden in mijn persoonlijke agenda ter overzicht.
Wanneer u zich aanmeldt voor een online cursus, worden uw persoonsgegevens opgeslagen bij Wix, het online platform van de cursussen.
Voor mailings worden uw persoonsgegevens opgeslagen bij de mailprovider, zoals Mailchimp, ActiveCampaign en Gmail.
Voor het opmaken van facturen worden persoonsgegevens opgeslagen in de cloud.


4. Met wie deel ik uw persoonsgegevens?
De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van een optimale dienstverlening, zoals vermeld in punt 3. Hiervoor worden sommige persoonsgegevens gedeeld met externe partners, zoals aangegeven in punt 4.


5. Beveiliging persoonsgegevens
Er zijn passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden. Waar mogelijk heb ik de opties om gegevens op te nemen in studies en marktonderzoeken uitgevinkt.


6. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
De persoonsgegevens worden door Be Inspired bvba bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Be Inspired bvba en de cliënt. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.
Wanneer u zich uitschrijft voor mails, wordt u meteen op non-actief gezet. De gegevens van personen die uitschreven voor de mailings, worden minimum 1x per jaar definitief uit het systeem verwijderd.


7. Rechten
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om u te allen tijde uit te schrijven voor nieuwsbrief, door de link onderaan deze nieuwsbrief. U kan tevens uw gegevens te allen tijde aanpassen, op gelijkaardige wijze.
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik uw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan u mij schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kan u een schriftelijk verzoek doen.
Ik zal uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek e-mailen naar info@angooris.be. Bij een dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart bij te voegen.


8. Cookies
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.
Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.
Cookielijst
Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacy instellingen registreren, in onze
website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze website zullen dan niet werken.
Prestatiecookies
Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.
Functionele cookies
Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.
Marketingcookies
Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze Website ingesteld worden. Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.
Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.
We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.
Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/. Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.
Links
Op de website zijn links naar externe websites vermeld. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Be Inspired bvba. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


9. Wijzigingen
Ik behoud mij het recht wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Laatst bijgewerkte versie: maart 2022

bottom of page